KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI                                                       BULAK KÖYÜ MUHTARLIĞI

* Aşağıdaki İmar Planı örnek olarak verilmiş olup, köyümüz imar planı ile ilgisi yoktur.

 

BU DUYURUYU MUTLAKA OKUYUNUZ !

Hepinizin bildiği gibi Köyümüz, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.02.2008 tarih ve 777 sayılı kararıyla "KENTSEL SİT ALANI" olarak tescil edilmiş ve "KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI" nın hazırlanması istenmiştir. Karabük İl Özel İdaresi 2010 yılında Köyümüzün imar planı hazırlaması işini ihale etmiştir. İhaleyi alan firma çalışmalarını tamamlamış ve son aşamaya gelmiştir. İlgili firma yaptığı çalışmalar hakkında 07 MAYIS 2011 CUMARTESİ günü Saat 14:00' de Valilik yetkililerinin de katılacağı bir toplantı talep etmiştir. Bu toplantıda İmar Planı çalışmaları hakkında bilgi sunulacak ve açıklamalarda bulunulacaktır. Köyümüzde ki her fert için önemli olan bu toplantıya mutlaka katılmak gerektiğini düşünmekteyim. Özellikle imar çalışmaları konusunda fikir yürütebilecek mimar, mühendis, avukat v.b. meslek sahipleri ile konu hakkında bilgi sahibi köylülerimizin katılması mutlak şarttır. İmar Planın onaylanmasından sonra plan üzerinde fikir yürütmek, değişiklik istemek söz konu değildir. 07 MAYIS 2011 CUMARTESİ günü Saat 14:00' de DÜĞÜN SALONUMUZDAKİ toplantıya katılmanızı bekliyorum. İl dışındaki köylülerimizden de gelebileceklerin toplantıya katılması kendileri ve bizim açımızdan yararlı olacaktır. BULAK KÖYÜ MUHTARI

 

 

Sayfanın izlenme sayısı: 1520

 

Kapat