BULAK AYAN KONAĞI (SARAY)                                                      MEHMET DARICI

 

Güney Cephe
(Bulak Ayan Konağı Restorasyon Projesinden alınmıştır.)


Bulak Ayan Konağı, köyümüzün en eski ve en büyük evlerinden biridir. Ev eşim Fatma Darıcı'nın dedesi olan Kazasker Hüseyin Efendi'den kalmıştır.

Bulak Köyü doğumlu olan Hüseyin Efendi, Osmanlı Devletinde adalet işlerini yürütme görevinde bulunmak üzere kadılık eğitimi alarak önce Kadı ve sonra Kazasker olmuştur. Akrabağlarından Hacı Muratoğullarının Emine hanım ile evlenmiş, bu evlilikten 5 erkek evladı olmuş; bunlardan 3'ü (Ahmet, Şükrü, Rıza) 1.Dünya Savaşında askerlik görevlerini yaparken sehit olmuş, 1'i küçük yaşta vefat etmiş, hayatta kalan tek oğlu ise Mehmet Nurettin olmuştur.

O zamanlar Safranbolu'ya bağlı Bulak Köyünden çıkan bir adalet adamı olarak, 1900 yılında Preveze'de kadılık yapmıştır. Eşini ve 5 çocuğunu köyde bırakarak katır kervanı ile önce Bartın'a, Bartın'dan teknelerle Zonguldak'a, Zonguldak'tan da vapur ile İstanbul'a ulaşır. Saraydan kadılık icazetini aldıktan sonra bir kaç günlük dinlenmenin ardından vapur ile Preveze limanına ulaşır. Bu göreve giderken yeğeni Hacı Hafızı da yanında götürmüştür. Hacı Hafız dayısının kadılık yaptığı Preveze'de imamlık ve hafızlık görevlerinde bulunur.

Kazasker Hüseyin Efendi Osmanlı Devletinin bir memuru olarak Abdülhamit döneminde Preveze'deki görevini tamamlayarak sağ salim Bulak Köyüne dönmüş ve 1927 yılında ömrünün geri kalan kısmını geçirdiği Ayan Konağında  vefat etmiştir. Kabri Bulak mezarlığındadır.

Ayan Konağına Bulaklı "Saray" der. Konak geçmişte miras nedeniyle kuzey-güney yönünde ortadan ikiye bölünmüş, kuzey kısmı ailemiz tarafından kullanılır halde bakımlı tutulurken, güney kısmı kullanılamaz hale gelmiştir. Bu olumsuzluk 20.11.2005 tarihinde yapılan devir ile giderilerek, güney bölümü de Kadı Hüseyin Efendi torunu Sıdıka hanımın küçük kızı eşim Fatma Darıcı'ya geçmiştir.

Konak, Osmanlı mimarisinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Taş duvarlar üzerine ahşap olarak yapılmıştır. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi vardır. Oturma alanı 260 m2'dir. Bahçe içersinde, ana binadan ayrı olarak büyük kazan ocağının yer aldığı mutfak vardır. Çamaşırhanesi de bulunan (şu an yok) konağın, girişinde büyük blok taşlardan yapılmış heybetli bir giriş kapısı mevcuttur. Bu taş kapının ahşaptan 2 kanadının olduğu, ve üzerinde taş malzemeden kemerinin bulunduğu büyüklerimiz tarafından söylenmektedir.

Konak için Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksek Okulu, Mimari Restorasyon Bölümünün katkılarıyla hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.11.2007 tarih ve 711 sayılı kararları ile onaylanmış bulunmaktadır.

Kurul; Karabük İli, Merkez İlçe, Bulak Köyünde tapuda 26 pafta 3350 parsel ve 26-32 pafta 3355 parselde kayıtlı bahçeli, üç katlı, ahşap ev vasfındaki tescilli taşınmazın Koruma Grubunu 2.grup olarak belirlemiş ve hazırlanan projeleri uygun bulduğunu karara bağlamıştır.

Sonuç olarak bizler bu yapının daha uzun yıllar yaşaması için elimizden gelen çabayı göstermek istiyor, bu konuda bize maddi manevi destek verecek resmi kurum ve/veya özel sektör sponsorları arıyoruz.

Saygılarımızla...

Mehmet Darıcı
Emekli Öğretmen
Bulkav Yön.Kur.Üyesi
0536 846 7615

Havadan Saray Mahallesi ve Bulak Ayan Konağı (Saray)

Yol (Batı) cephesinden görünüş.
(Bulak Ayan Konağı Restorasyon Projesinden alınmıştır.)

Ana giriş, yöresel adıyla binanın Hayat kısmı. Ayı bacakları dikkat çekici!

Yüksek tavanlı büyük holün mirasçılar tarafından bölünen kuzey tarafı. Tavan süsü ve göbeğine dikkat!

Bu da holün güney tarafı. Utanç duvarı benzeri bu duvar, konağın artık tamamına sahip olan aile tarafından kısa bir süre sonra yıkılacaktır.

2.Kat Tavan Planı
(Bulak Ayan Konağı Retitüsyon Projesinden alınmıştır.)

 

Sayfanın izlenme sayısı: 10553

 
  

Kapat